พระธรณี เทพีแห่งการให้กำเนิดและค้ำชูมนุษย์

พระปฐวี หรือ แม่พระที่ดิน หรือ พระศรีวสุนธรา เป็นนางงามที่พื้นปฐพี ปรากฏในตำนานอีกทั้งพราหมณ์ ฮินดู แล้วก็ศาสนาพุทธ

jumbo jili
ในคติของศาสนาฮินดูให้ความนับถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งส่งเสริมทุกสิ่งทั้งมวลในโลกเปรียบได้เสมือนดั่งแม่ผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกแล้วก็แผ่นดิน ก็เลยได้รับชมเชยว่าเป็นเทวดาจากธรรมชาติองค์หนึ่งเป็นเพศเมีย เรียกนามว่า “ธรณิธริตริ” หมายความว่า “ผู้ค้ำจุนพระแผ่นดิน” แม้ว่าจะมิค่อยมีรูปเคารพนับถืออย่างล้นหลามดังเช่นเทวดาองค์อื่นแม้กระนั้นก็มีผู้เสียสละความเคารพเป็นปริมาณไม่ใช่น้อย เพราะว่าถือกันว่าพระที่ดินสถิตย์อยู่จากที่ต่างๆทุกแห่งทุกหน จะทำบูชาด้วย ข้าว ผลไม้ แล้วก็นมด้วยการวางเอาไว้ที่ด้านบนหิน หรือพรมลงบนพื้นดิน บางพื้นที่ใช้สุราเป็นการบวงสรวงก็มี ยิ่งกว่านั้นแขกฮินดูยังมีการขอโทษลาโทษเมื่อจะวางเท้าลงบนพื้นดินก่อนที่จะยืนขึ้นในช่วงเวลาเช้า โคหรือควายที่มีลูกก่อนจะให้ลูกรับประทานนมทีแรก ผู้ครอบครองจะปล่อยน้ำนมของแม่โคลงบนพื้นดินซะก่อนทุกคราวไป ถ้าเกิดเป็นพวกกสิกรก็จะขอให้พระปฐวีช่วยป้องกันผืนทุ่งนาและก็วัวควาย หากแม้ในพระเวทก็มีการวิงวอนต่อพระพสุธาให้ช่วยคุ้มครองป้องกันวิญญาณของผู้ตาย รวมทั้งถัดมาได้เชื่อถือว่าเป็นเทวดาที่ไร่ด้วย ในแว่นแคว้นปัญจาบเช้าใจกันว่าพระที่ดินจะนอนตรงเวลาหนึ่งอาทิตย์ของทุกๆเดือนชาวนาชาวไร่จะหยุดไม่ทำงานในตอนนี้

สล็อต
เทวดาที่แผ่นดินหรือพระแผ่นดิน ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวราวประวัติความเป็นมาปรากฏเยอะมากอาทิเช่นเทวดาองค์อื่น หรือมีก็งง อาทิเช่น บางพื้นที่ว่าพระพสุธามีโอรสกับพระนารายณ์องค์หนึ่งเป็นพระวันอังคาร บางที่ว่าพระวันอังคารเป็นลูกชายของพระศิวะกับพระพื้นดิน หรือในคติพราหมณ์เจอเพียงว่าเป็นมเหสีของพระธุรวะหรือดาวเหนือ
ในศาสนาพุทธ พระแม่ธรณีปรากฏกายเพื่อบีบน้ำจากมวยผมให้ท่วมพญามารที่รังควาญช้างสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าในคืนวันรู้แจ้ง ราวกับเนื้อหาตามพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสว่า

สล็อตออนไลน์
แต่ว่าในชาติอาตมะเป็นพระยาพระเวสสันดรชาติเดียวนั้น ก็ได้ทำทานบารมีถึงบริจาคนางมัทรีเป็นอวสาน พื้นพสุธาก็กัมปนาการถึง 7 ครั้ง แลกาลบัดนี้ อาตมะนั่งเหนืออปราชิตบัลลังก์อาสนะ กลุ่มมารอริราชมาห้อมล้อมการรบเป็นไฉนแผ่นพื้นดินห้วยก็เลยดุษณีอยู่ฉะนี้ แลพระยามารอ้างบริษัทที่ตนให้เป็นกฏประจักษ์พยานตอบคำขี้ปดมดเท็จ แลพื้นดินอันไม่มีเจตนาได้สดับคำอาตมะในคราวนี้ต้องรับเป็นพยานที่เรา แล้วดูถูกพระมือเบื้องขวาอันประดับโดยการใช้จักรลักษณะอันสวยดุจงวงไอยราเจริญก้าวหน้าด้วยพระนขามีพรรณอันแดงดุจแก้วประพาฬออกมาจากห้องที่ผ้าจีวร ครุวนาดุจวิชุลดาในอัมพรอันออกมาจากระหว่างห้องที่รัตวลาหก ชูพระดรรชนีเฉพาะเจาะจงพื้นมหินทรา ก็เลยออกพระถ้อยคำประกาศแก่นางพระพสุธาว่า ดูซิหญิงดลสตรี ตั้งแต่อาตมะบำเพ็ญพระเจ้าวัดบารมีมาตราบเท่าถึงอัตภาพเป็นพระเวสสันดรราช ได้เสียสละลูกทานบริจาคแลสัตตสดกมหาทานสมณะพราหมณาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งจะปฏิบัติเป็นพยานในที่นี้ก็ไม่ได้ มีแต่ว่าพสุนลำธารสตรีนี้แลทราบเหตุการณ์เป็นผู้เห็นเหตุการณ์อันใหญ่ยิ่ง เป็นไฉนท่านก็เลยนิ่งไม่ได้เป็นผู้เห็นเหตุการณ์อาตมภาพในกาลเวลานี้ เวลานี้ นางพสุนธรีหญิงก็ไม่บางทีอาจดำรงกายาอยู่ได้ ด้วยโพธิสมภารานุภาพยิ่งใหญ่ที่พระมหาสัตว์ ก็เกิดบันดลเป็นรูปผู้หญิง ผุดขึ้นจากพื้นแผ่นดินยืนติดตั้งเฉพาะพระพุทธังกุรราช ราวกับดุจร้องประกาศกล่าวพระโปรดว่าเราแม้กระนั้นพระมหาบุรุษราช เราพระบาทรู้ซึ่งเจ้าวัดบารมีที่ท่านสั่งสมอบรมบำเพ็ญมา
แต่ว่าน้ำทักขิโณทกตกลงเปียกแฉะอยู่ในเส้นผมข้าพระพุทธเจ้านี้ ก็มากยิ่งกว่ามากมายราวไม่ได้ เราท่านจะบิดกระแสใสสินโธทกให้ตกไหลลง ต้องเห็นประจักษ์แก่นัยทุ่งนาในคราวนี้ แลนางพระธาตรีก็บิดน้ำในเมาลีที่ตน อันว่ากระแสชลก็หลั่งไหลออกมาจากเกศาเมาลีที่นางพสุนธรีเป็นท่อน้ำมหาทะเลใหญ่ ท่วมท่วมไปในประเทศที่ทั้งมวลราวกับห้องมหาสาครสมุทร พระเจ้ารักขิตาจารย์ก็เลยกล่าวสารพระมนต์คำอธิบายความก็ราวกับนัยกล่าวสุดแต่ข้างหลัง

jumboslot
คราวนั้น กลุ่มมารเสนาทั้งหลายแหล่ไม่บางทีอาจดำรงกายอยู่ได้ ก็ลอยไปตามสายน้ำปลาตนาการไปสิ้น ส่วนคิรีเมขลคชินทรที่นั่งทรงองค์พระยาวัสวดีก็มีบาทาอันพลาดไม่บางทีอาจตั้งกายตรงอยู่ได้ ก็ลอยตามชลธารไปถึงถึงมหาสาคร อันว่าระเบียบปฏิบัติที่ฉัตรเครื่องหมายจามรทั้งหลายแหล่ ก็ทักทบท่าวทำลายล้มลงขจัดขจายรวมทั้งพระยามาราธิราชได้การเห็นมองเห็นอัศจรรย์ ฉะนั้น ก็บันดลจิตพิศวงสะทกสะท้านขามพระเดชพระคุณมากมายก่ายกอง พระคันถรจนาจารย์ก็เลยกล่าวพระมนต์เชิดชูคุณานุภาพพระพุทธเจ้าคำอธิบายความก็ซ้ำครั้งหลัง

slot
คราวนั้นมหาพื้นดินก็ปั่นป่วนปานราวกับว่าจักรที่นายช่างหม้อโด่งดังคำศัพท์นฤท้องนาทหวาดไหวกระเทือนสะท้าน เบื้องบนอากาศก็นฤโฆษนาการ เสียงว่านมหาเมฆครื้นครั่นปิ่มปานจะทำลายภูเขาทั้งหลายแหล่ มีสัตตภัณฑ์บรรพต ฯลฯ ก็วิจลจลาการตอบรับทรัพย์สมบัติสำเนียงสนั่นทั่วอีกทั้งท้องจักรวาล ก็บันดลอลหม่านทั่วสกลดังสะท้าน ปานดุจเสียงดงไผ่อันไหม้ด้วยเปลวไฟ อีกทั้งเทวทุนทุภีกลองสรวงสวรรค์ก็เลื่องลือลั่นไปเอง เสียงครืนเครงดุจวีหิลาชอันสาดทิ้ง ถูกกระเบื้องอันเรืองโรจน์ร้อนในกองไฟ การอสนีบาตก็ประหารลงเปรี้ยงๆเพียงแต่พื้นแผ่นพื้นดินจะพังทลายภาคดังห่าฝน ถ่านไฟตกจำเป็นต้องพสุธาดลรุ่งเรืองแสงไฟกลุ่มมารทั้งหลายแหล่ต่างๆผวาสะทกสะท้าน กลัวพระเดชานุภาพแพ้ปราชัย แตกกระจุยกระจายหนีไปในทิศานุทิศทั้งมวลไม่ได้เศษ แลพระยามาราธิราชก็กลัวพระเดโชบารมี ไม่มีที่พึ่งพิงที่พำนักพักพิงปิดบังให้ปลอดภัยหทัย ท้อเศร้าใจเศร้าใจสมเพชก็เลยออกพระปากยกย่องพระเดชพระคุณพระมหาบุรุษราชว่า ดังอาตมภาพจินตนาการอันว่าผลทานศีลสรรพบารมีที่พระสิทธัตถกุมารนี้ ปรากฏบางทีอาจให้เกิดขึ้นมหิทธฤทธิ์เสร็จธุระความใฝ่ฝันมุ่งหมายทุกสิ่ง มีพระใจร่าเริงแผ่ไปด้วยประสาทเบิกบาน ก็เลยทิ้งเสียซึ่งสรรพาวุธพนมมือทั้งยัง 2,000 การไหว้กรนมัสการ ก็กล่าวสารพระมนต์ว่า นโม เต ปุริสาชญญ เป็นต้น คำอธิบายความว่า เราแต่ว่าท่านผู้ปุริสาชาไนยชาติเป็นอุดมผู้ชายราชในโลกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบให้การเคารพชุลีพร้อมทวารอีกทั้ง 3 เป็นกายคำพูดจิตด่าว่าประณตในบทอุบลยุคลบาท บุคคลคนไหนกันแน่ในมนุษย์โลกธาตุกับทั้งยังที่อยู่ ที่จะปูนเทียบยอดเยี่ยมเสมอท่านคงจะเทียมเปรียบเทียบนั้นไม่ได้มี ท่านได้บอกเป็นพระศรีสรรเพชญ์เสร็จแจ้งจตุราริยสัจจ์ศาสตราจารย์มีพระเดชะครอบครองชำนะกลุ่มมาร เป็นปิ่นปักผมผู้รู้เฉลี่ยวฉลาดในอนุสัยที่สรรพสัตวโลกจะผ่านขนนิกรเวไนย์ให้พ้นจตุรโอฆทุรกันดารบรรลุฝั่งฟากอมฤตมหานิพพานอันเกษมสุขไม่มีสังสารทุกข์ในคราวนี้ แลพระยาวัสวดีมารโถมนาการบุญคุณณพระมหาบุรุษราชด้วยจิตประสาทเลื่อมใส ผลบุญกุศลนั้นจะตกแต่งให้ได้พูดแก่พระเฉพาะผู้เดียวโพธิญาณในอนาคตกาลภายภาคหน้า เมื่อพระยามารกล่าวสัมภาวนาคำกล่าวยกย่องคุณพระพุทธเจ้า และจากนั้นก็นิวัตตนาการสู่สกลฐานเทวโลก