พระศิวะ เทพแห่งการทำลาย

พระศิวะ (คนประเทศไทยเรียกว่า พระอิศวร) เป็นพ่อของ พระคเณศ มีมเหสีเป็น พระแม่อุมาเทวี พระศิวะทรงเป็นพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หนึ่งใน ตรีพรหม หรือ 3 พระอิศวรสูงสุดที่พราหมณ์-ฮินดู (พรหม พระวิษณุ พระศิวะ)

jumbo jili
มีลักษณะเด่นคือ วรรณะสีขาว แดง หรือดำ เส้นพระผมยาวมุ่นอย่างฤาษี มีดวงจันทร์นเสี้ยวอยู่บนพระเกศา มีตรีเนตร (ดวงตาลำดับที่สาม) บนพระนลาฏ มีงูพันพระศอซึ่งป็นสีดำ แขวนลูกประคำทรงอาวุธหลาวสามง่าม ที่เกี่ยวไว้ด้วยกลองบัณเฑาะว์

สล็อต
ท่านทรงประทานพรยอดเยี่ยมให้แก่ผู้หมั่นปฏิบัติคุณความดี และก็ถือมั่นในจริยธรรม ถ้าเกิดผู้ใดกันแน่ทำตัวเพื่อถวายแก่ท่านแล้วต้องการสิ่งยอดเยี่ยมใดๆก็ตามท่านก็จะประทานพรนั้นๆให้ แต่ว่าเมื่อได้พรสมความต้องการแล้ว คราวหน้าถ้ากระทำผิดไปจากความดี ผู้นั้นจะกำเนิดฉิบหายในชีวิต พระศิวะเทวดาจะเป็นคนทำลายโดยทันที!!

สล็อตออนไลน์
มีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้น สามารถช่วยขจัดรักษาแก้ไขอากาศเจ็บป่วยต่างๆได้อย่างน่าพิศวงนัก!! แม้คนใดกันที่ป่วยหนักหรืออยากได้ขอพรให้คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวหายเจ็บป่วย
หากทำการเส้นไหว้บูชาและก็ขอพรจากพระศิวะ ก็มักปรากฏว่าความป่วยไข้นั้นถูกขจัดให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววัน
ท่านเป็นเทวดาที่จะรอขับไล่ไสส่งสิ่งเลวร้ายให้ไกลห่าง แล้วก็ส่งผลให้เกิดคุณความดีเป็นศรีมงคลเกิดขึ้น คนที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใด ถ้าหากเส้นไหว้บูชา ขอพรให้สิ้นทุกข์ พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากห้วงที่ความทุกข์ทรมานด้วยด้วยเหมือนกัน
พระศิวะ นั้นเป็นเทวดาที่จะอวยพรประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่คนที่มีอาชีพเลี้ยงโค เลี้ยงม้า หรือเลี้ยงแกะ และก็อาชีพที่เกี่ยวกับการกสิกรรมทั้งผอง ก็จะมีการบรรลุผลแล้วก็มีความสมบูรณ์พูนสุข ถ้าหากเส้นไหว้บชาพระศิวะ…
เว้นแต่หน้าที่จุดสำคัญโดยรวมที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อีกหน้าที่หนึ่งที่แน่ชัดแยกออกไป จากหน้าที่ของการเป็นพระอิศวร ผู้ทรงมีพระมหาได้โปรดกรุณา ประทานพรแก่มนุษย์โลกนั้น พระศิวะยังทรงเป็นเทวดาที่คีตา เป็นเป็นทวยเทพเทวดาที่การดนตรี รวมทั้งการฟ้อนรำ ระบำฟ้อนรำอีกด้วย

jumboslot
พระศิวะ ผู้เป็นพระเจ้าที่การล้มล้าง ท่านเปี่ยมไปด้วยอำนาจ ใบหน้าของท่านทำให้เห็นว่าเป็นทั้งยังชาย เป็นอีกทั้งหญิง เป็นทั้งยังผู้ใจดี เป็นอีกทั้งผู้ดุร้าย จากชิ้นผงธุลี ไปจนกระทั่งเทือกเขาหิมาลัย จากมดตัวเล็กๆไปจนกระทั่งช้างตัวใหญ่ จากมนุษย์ไปจนกระทั่งพระผู้เป็นเจ้า อะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราสามารถมองเห็นได้นั้น เป็นลักษณะของพระศิวะทั้งปวง

slot
ใน ตำราอุปนิษัท ของฮินดู การท่องจำคำในพระตำราส่วนใหญ่มีคำว่า “ศิโอ้อวดมฺสวหะ” (เราเป็นศิวะ) แสดงว่า บุคคลผู้มีปัญญาทุกๆคน ควรจะพิจารณาถึงตนเอง แล้วก็สิ่งทั้งหลายแหล่ของสากลโลกเป็นลักษณะของพระศิวะทั้งปวง เมื่อคิดรำลึกได้แบบงี้แล้ว ผู้นั้นก็จะเข้าถึงความสำราญความสงบเงียบ