พิธีอุปนยนะ คืออะไร?

พิธีการอุปนยนะ นับว่าเป็นหนึ่งในพิธีการสังสการสำคัญของแขกฮินดู โดยพิธีการนี้นับว่าเป็นพิธีการเริ่มเข้ารับการเล่าเรียนอย่างเป็นทางการของฮินดูชน ไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนในพระเวท ปุราณะ รวมทั้งศาสตร์ต่างๆถ้ากล่าวให้เข้าใจง่ายๆเป็น การอุปสมบทเรียน การรับเป็นลูกศิษย์-คุณครูกัน รวมทั้งออกมาจากบ้านไปสู่โรงเรียน หรือ ระอุรุกุล

jumbo jili
พิธีการนี้จะจัดสังกัดบุตรชายของ พราหมณ์,กษัตริย์ แล้วก็แพศย์ โดยแต่ละหนังสือพูดถึงช่วงอายุที่ควรจะประกอบพิธีนี้นานับประการ ไม่แน่นอนนัก ซึ่งโดยส่วนมากควรจะประกอบพิธีขณะยังวัยเด็ก ไม่เกินอายุยี่สิบสี่ปี แล้วก็จะทำเป็นเมื่อบุคคลมีความพร้อมเพรียงที่จะศึกษาตำราต่างๆและก็ผ่านการฝึกหัดท่องโศลกต่างๆและก็มีความเข้าใจในภาษาสันสกฤตมาพอเหมาะพอควรแล้ว
พิธีการอุปนยนะ อาจมีขั้นตอนนานับประการตามแคว้น แต่ว่าโดยรวมแล้วยึดหลักพิธีการจากหนังสือ

สล็อต
พิธีการนี้เป็นดังการกำเนิดครั้งลำดับที่สอง เมื่อได้กระทำโกนผม แล้วก็เข้าพิธีการซึ่งปะทุรุสารภาพเยาวชนเป็นลูกศิษย์ โดยออกอาการต่างๆ อันดังเช่น การแตะต้องไปยังเหนือตำแหน่งหัวใจของบุตรชายนั้น พร้อมด้วยการกล่าวมนตระ ซึ่งมีใจความว่า พวกเราจะดึงดวงใจคุณไปตามความอยากของพวกเรา จิตของคุณจะตามจิตของพวกเรา ขอคุณต้องเชื่อตามไปกับคำพูดของพวกเรา ขอพระวันพฤหัสบดีควรผูกพันคุณไว้กับตัวเรา เปรียบดังการโอบอุ้มลูกชายนั้นเอาไว้ภายในท้อง และก็ให้กำเนิดอีกรอบ แล้วก็ให้สายยัชโญปวีตะ หรือ อุปวีตะ แก่ลูกชาย ซึ่งยัชโญปวีตะนี้เป็น องค์แทนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับบุตรชายนั้น โดยผาดจากไหล่ซ้าย พิงผ่านตอนสรีระไปยังตอนขวาของร่างกาย
ทั้งแสดงพรหฺโมปเทศะ (พรหมะ อุปเทศะ) หรือ วิชาความรู้ทิพย์แก่บุตร ด้วยมนตร์อันศักดิ์สิทธิ์หมายถึงคายตรี มนตระ โดยบุตรจะท่องมนตร์นั้นตามลุกรุ (ปกติชอบเป็นพ่อ ผู้นับว่าเป็นระอุรุคนแรก หรือ ลุกรุที่จะรับเขาเป็นลูกศิษย์) จนกระทั่งคิดออกขึ้นใจ เมื่อประกอบพิธีข้างต้นแล้วบุตรชายนั้นจะนับว่า เป็นทวิชะ หรือ ผู้กำเนิดสองครั้ง

สล็อตออนไลน์
อันสายยัชโญปวีตะนั้นเป็นองค์แทนที่ พระคายตรี พระสาวิตรี แล้วก็พระสรัสวตี นับว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับตน ควรจะให้ความเคารพนับถือต่อ ยัชโญปวีตะ คนที่ได้รับการเข้าพิธีการอุปนยนะ และก็ไว้ซึ่งยัชโญปวีตะ ควรปฏิบัติตนโดยความซื่อสัตย์ ไม่ทำการคดโกงอะไรก็ตามไม่สมควรพูดจาไม่สุภาพ ด่า นินทาซึ่งคนอื่น รู้จักควบคุมสติของตนเอง ไม่ตกอยู่ในความฉุนเฉียว เป็นผู้ไฝ่ทราบ เป็นผู้ไฝ่ตนในกิจกรรมที่การเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณเป็นการกระทำธุระพิธีกรรมทางศาสนา เป็นผู้เจริญในธรรม เป็นผู้เจริญสำหรับเพื่อการให้ทาน พึงกระทำซึ่งโพล้เพล้วันทนะ แล้วก็สวดมนตร์บรรยายซึ่งคายตรี มนตระ อย่างสม่ำเสมอในทุกวัน

jumboslot
ไม่สมควรถอดยัชโญปวีตะออกไม่ว่าจะกรณีอะไรก็ตามสายยัชโญปวีตะต้องมีการเปลี่ยนในทุกๆหกเดือน หรือในทุกๆปี ยัชโญปวีตะควรจะเปลี่ยนแปลงเมื่อ มีคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวถึงแก่การม้วยมรณาลง หรือ ได้ตราบาป

slot
สำหรับเพื่อการปฏิบัติธุระส่วนตัว เป็นต้นว่าการปัสสวะ,การขับถ่าย หรือ การเสพสังวาส จำเป็นจะต้องนำสายยัชโญปวีตะ ทางขวาขึ้นมาเหน็บกับหูเพื่อไม่ให้จำต้องกับเครื่องเพศ หรือ จำเป็นต้องกับตราบาปอะไรก็ตาม